PERFORMANCE

Usually the performers participate in rehearsals beforehand.

Pravilnik Nezavisne glazbene novinarske nagrade "Rock&Off"

OPĆENITO
Članak 1.
Pravilnik definira kategorije, glazbena područja, postupak i kriterije prijavljivanja, glasanja i objavljivanja dobitnika nezavisne novinarske glazbene nagrade „Rock&Off“ (u nastavku „Rock&Off“).

Članak 2.
Za „Rock&Off“ glasuje biračko tijelo sastavljeno isključivo od glazbenih novinara koji redovito i sustavno prate hrvatsku glazbenu scenu.

Članak 3.
Za „Rock&Off“ konkuriraju snimke legalno objavljene na albumu, EP-u, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju. Za „Rock&Off“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izborne godine te koncerti održani u izbornoj godini. Izbornu godinu svojom odlukom utvrđuje stručna komisija (u nastavku SK).

Izborna godina „Rock&Off-a“ za 2018. godinu je od 1.12.2017. do 30.11.2018. godine.
Izborna godina „Rock&Off-a“ za 2019. godinu je od 1.12.2018. do 30.11.2019. godine.
Izborna godina „Rock&Off-a“ za 2020. godinu je od 1.12.2019. do 10.12.2020. godine.
Izborna godina „Rock&Off-a“ za 2021. godinu je od 1.12.2020. do 10.12.2021. godine.
Izborna godina „Rock&Off-a“ za 2022. godinu je od 1.12.2021. do 10.12.2022. godine.

Članak 4.
U „Rock&Off-u“ se mogu natjecati autori i izvođači koji su državljani Republike Hrvatske i/ili autori i izvođači kojima je Republika Hrvatska matična zemlja uspostave autorskog i/ili izvođačkog identiteta. Dobitnik može biti i strani producent u kategorijama u kojima pored izvođača nagradu dobiva i glazbeni producent. O svim eventualnim dvojbenim situacijama, SK „Rock&Off-a“ će pri prosudbi uzeti u obzir na kojoj sceni ti umjetnici stvarno i stalno djeluju, kojoj dakle sceni njihova umjetnička djelatnost pripada, i prema tome donijeti odluku.

Članak 5. 
U konkurenciji za „Rock&Off“ mogu sudjelovati snimke, izdanja i izvođači izvorno objavljeni i/ili dostupni fizičko ili digitalno u RH. Snimke/izdanja moraju biti profesionalnog standarda i kvalitete.

Članak 6.
Prijave za „Rock&Off“ počinju 1. prosinca slanjem zadanih kategorija svim novinarima/glasačima te objavom te informacije u sredstvima javnog priopćavanja ili na internet stranici „Rock&Off-a“.

KATEGORIJE
Članak 7.
SK „Rock&Off-a“ svake godine definira broj, naziv i opis kategorija. Konačni broj, naziv i opis kategorija, koje se upućuju biračkom tijelu, utvrđuje SK „Rock&Off-a“ na osnovi pristiglih prijedloga od strane novinara kojih mora biti minimalno pet različitih da bi se kategorija održala.

SK „Rock&Off-a“ ima pravo sažeti dvije ili više kategorija u jednu, odnosno prijaviti snimku/izdanje/izvođača u odgovarajuće, raspoložive kategorije. SK „Rock&Off-a“ može otvoriti i nove kategorije ako to kvaliteta i količina prijava omogućuje. Konačnu odluku o razvrstavanju snimke/izdanja/izvođača po kategorijama donosi SK „Rock&Off-a“.

Kategorije u kojima će novinari/glasači predložiti, a zatim i glasati su:

1. Album godine 
Pod Album u ovom Pravilniku podrazumijeva se ono izdanje koje sadrži najmanje sedam (7) skladbi, ili najmanje 35 minuta programa, odnosno glazbenog materijala, a u digitalnom izdanju i koje se na digitalnom tržištu nudi u obliku cjelovitog izdanja, pod zajedničkim imenom. Album mora imati pretežno (51% ili više) novih snimaka objavljenih u izbornoj godini. Reizdanja, kompilacije, remiks verzije, najveći uspjesi te albumi uživo ne ulaze u konkurenciju. Nagradu primaju producent i izvođač.

2. Pjesma godine
U ovoj kategoriji glasuje se za najbolju pjesmu (melodija i/ili stihovi) objavljenu te medijski prisutnu unutar izbornog razdoblja, bez obzira na jezik stihova te nalazi li se ta pjesma na nosaču zvuka objavljenom unutar izbornog razdoblja ili naknadno. Ako je jedan izvođač nominiran s dvije ili više pjesama od strane žirija, u drugi krug glasanja ulazi ona pjesma koja je u prvom krugu glasanja imala najveći broj glasova od strane žirija. Nagradu primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

3. Veliki prasak godine
U ovoj kategoriji glasuje se za novog izvođača koji je autorskim albumom, pjesmom ili koncertnim nastupom/ima (jednim ili svim navedenim elementima) značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu i ustanovio opću prepoznatljivost u široj javnosti unutar izbornog razdoblja. U konkurenciju ne ulaze izvođači koji su stekli širu prepoznatljivost u javnosti na osnovi svog ranijeg glazbenog djelovanja (koji su bili stalni eksponirani članovi grupa). Nagradu prima izvođač.

4. Koncertni izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača koji se izuzetno istaknuo s jednim ili više koncertnih nastupa, neovisno je li riječ o vlastitom koncertnom nastupu, gostovanjem kao predgrupa, nastupu na festivalu, turneji ili on-line koncertu (vrijedi i u ovoj izbornoj godini) i neovisno o veličini mjesta nastupa ili brojnosti publike. Nagradu prima izvođač.

5. Rock&Off izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg rock žanra koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar rock&off žanra ulaze sve podvrste rocka uključujući hard rock, heavy metal, punk rock, garažni rock, folk rock, blues rock, prog rock, post-rock, surf rock i instrumentalni rock. Nagradu prima izvođač.

6. Pop&Off izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg alt pop žanra koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar pop&off žanra ulaze sve podvrste popa uključujući reggae, art pop, folk pop indie pop, disco, soul, R&B, funk, synth pop i eksperimentalni pop. Nagradu prima izvođač.

7. Rap&Off izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg hip hop žanra koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar rap&off žanra ulaze sve podvrste uključujući rap, trap, grime i rap soul. Nagradu prima izvođač.

8. Elektro&Off izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg žanra elektronske glazbe koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar elektro&off žanra ulaze sve podvrste uključujući ambiental, dub, breakbeat, downtempo, trip-hop, drum and bass, elektro pop, house, industrial, IDM, techno i trance. Nagradu prima izvođač. 

9. Jazz&Off izvođač godine
U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg žanra jazz glazbe koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar jazz&off žanra ulaze sve podvrste uključujući blues jazz, world music i etno jazz. Nagradu prima izvođač.

10. Iskonova nagrada publike
U ovoj kategoriji putem Iskonove platforme, publika glasa za jednog nominiranog izvođača iz ponuđenih kategorija albuma, pjesme, koncertnog izvođača godine te velikog praska godine. Prijašnji dobitnici ove nagrade ne mogu opet konkurirati. Nagradu prima izvođač.

Članak 8.
SK „Rock&Off-a“ može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pojedincima, skupinama, djelima, medijima ili institucijama, ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku glazbu ili za promicanje hrvatske glazbe u inozemstvu. Nagrada se može dodijeliti pojedincima i posthumno.

PRIJAVLJIVANJE I OBRADA PODATAKA
Članak 9.
SK „Rock&Off-a“ ima ovlasti ispraviti i kategorizirati prijave, odnosno eliminirati neispravne prijave. Stručna komisija odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Rad stručnih komisija koordinira direktor „Rock&Off-a“. Svaka kategorija mora sadržavati najmanje pet (5) prijava da bi se održala, odnosno ponudila biračkom tijelu na glasanje.

GLASAČKO TIJELO
Članak 10.
Glasačko tijelo čine novinari/glasači čiji konačan broj utvrđuje SK „Rock&Off-a“ rukovodeći se prijedlogom direktora „Rock&Off-a“.

Članak 11.
Brojanje, odnosno verifikaciju rezultata glasanja za nominacije i dobitnike nagrada obavlja direktor „Rock&Off-a“ uz prisutnost javnog bilježnika, određenog odlukom SK „Rock&Off-a“. Odabrani javnobilježnički ured jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova. Rezultati glasanja su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja direktor „Rock&Off-a“.

NOMINIRANJE I GLASANJE ZA NOMINACIJE I ZA DOBITNIKA NAGRADE
Članak 12.
Nominiranje i glasanje za „Rock&Off“ provodi se u dva kruga, i to:

- 1. krug – nominiranje izvođača/albuma/pjesama po zadanim kategorijama
- 2. krug - glasanje za dobitnike nagrade

Članovi SK „Rock&Off-a“ koji su ujedno i glazbeni novinari, mogu isključivo glasati za nominirane u 2. krugu, ali ne i nominirati izvođače/albume/pjesme u 1. krugu.

Članak 13.
Glasači za „Rock&Off“ glasuju on-line. Svim glasačima će se u roku kojeg odredi SK „Rock&Off-a“ elektronski poslati materijali za 1. i 2. krug glasanja.

Članak 14.
Nominiranje u 1. krugu vrijedi ako udovoljava sljedećim pravilima: Svaki novinar/glasač može uvrstiti maksimalno deset (10) nominacija u pojedinoj kategoriji, ali minimalno tri (3) da bi kategorija bila valjana. Ako novinar/glasač nije upoznat s tom kategorijom, nije dužan predložiti nominacije i/ili glasati za iste. Nakon kruga nominacija, svi pristigli prijedlozi će se uvrstiti u zadane kategorije te ponuditi novinarima glasačima na odabir po sljedećem principu: deset (10) prijedloga u kategorijama Albuma godine, Pjesme godine i Koncertnog izvođača godine te sedam (7) prijedloga u kategorijama Velikog praska godine, Rock&Off, Pop&Off, Rap&Off, Elektro&Off te Jazz&Off.

Novinari/glasači moraju glasati za maksimalno pet (5) pjesama/izvođača, osim u kategorijama Albuma godine, Pjesme godine i Koncertnog izvođača godine u kojima se može glasati za sedam (7) nominacija. Novinari/glasači glasuju stavljajući odabrane od prvog do petog mjesta, s time da prvo mjesto vrijedi pet (5) bodova, drugo četiri (4), treće tri (3), četvrto dva (2) i peto jedan (1) bod; osim u kategoriji Albuma godine, Pjesme godine i Koncertnog izvođača godine gdje se odabrani stavljaju od prvog do sedmog mjesta, s tim da prvo mjesto vrijedi sedam (7) bodova, a sedmo jedan (1) bod.

Članak 15.
Nakon kruga glasanja proglašavaju se nominirani prijedlozi, koji su ostvarili najveći broj glasova, i to po pet (5) prijedloga u svakoj kategoriji, osim u kategorijama Albuma godine, Pjesme godine i Koncertnog izvođača godine, u kojima se proglašava sedam (7) nominiranih prijedloga. U slučaju da dvije ili više prijava dobiju jednaki broj glasova, zbrajaju se više prvih mjesta, odnosno drugih pa trećih ako je to potrebno. Ako i nakon toga bude jednak broj glasova i mjesta, proglašava se više dobitnika u toj kategoriji.

Članak 16.
SK „Rock&Off-a“ ovlaštena je dati upute glasačima o načinu i postupku glasanja, sukladno odredbama Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Upute o načinu i postupku glasanja za svaku izbornu godinu, te obrasci za glasanje, čine dio ovog Pravilnika.

Članak 18.
SK „Rock&Off-a“ utvrđuje zvučni i vizualni identitet „Rock&Off-a“ te datum i mjesto održavanja završne dodjele novinarske glazbene nagrade „Rock&Off“, o programu same dodjele, kao i o tome kada će se uručivati nagrade za pojedine kategorije u okviru večeri dodjele nagrada.

Članak 19.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, u ovlasti su SK „Rock&Off-a“.

U Zagrebu, 30.11.2018.
Dopuna Pravilnika: U Zagrebu, 22.11.2019.
Dopuna Pravilnika: U Zagrebu, 23.11.2020.
Dopuna Pravilnika: U Zagrebu, 24.11.2021.
Dopuna Pravilnika: U Zagrebu, 26.11.2022.

Direktor nezavisne novinarske glazbene nagrade „Rock&Off“
Krešimir Blažević

logo